Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie! exclamation point 1421016 960 720

 

Jeżeli Państwa dziecko posiada orzeczenie lub opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prosimy o jak najszybsze dostarczenie jej do sekretariatu Szkoły w celu prawidłowej organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. zajęć Korekcyjno-kompensacyjnych, Logopedycznych, Rewalidacyjnych).