SAMORZĄD UCZNIOWSKIdrawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:sam uczn logo

Przewodnicząca    Prezydium    Członkowie

 
 
        Szkoła Podstawowa nr 33
  Liceum Sportowe
Emilia Musialik
  Nikodem Chwastek   Aleksandra Borzęcka   Kamil Raczyński
  Oliwia Mucha
  Wiktoria Uraczyńcow   Weronika Bielas
  Dominika Supernak        Matylda Grabowska   Jakub Zając   Alicja Kalarus
 z-ca przewodniczącej    Paweł Radzicki      Ernest Domachowski
  Nicola Borzęcka
        Maja Grzechuła   Klaudia Foryś
         Amelia Gala   Dominika Kocimska
        Natalia Breitkopf   Dominika Miara
        Alicja Żak   Nicol Kabańska
        Bartosz Kieljan  
        Maja Bazylak  
        Franciszek Ruszczyk  
        Mateusz Gajowiec  

Opiekunowie


 
 
 
Tomasz Kiernożycki   Jan Podsiadło    Agnieszka Drab
  Agnieszka Giermala
 nauczyciel historii, języka polskiego   nauczyciel wychowania fizycznego    nauczyciel języka polskiego   nauczyciel języka angielskiego
             

 

adobe 24943 1280


adobe 24943 1280

adobe 24943 1280


adobe 24943 1280