"Miej Obraz Osoby Niewidomej"

28.01.2020 roku klasy I - III rozpoczęły zajęcia w ramach projektu edukacyjnego pod hasłem "Miej Obraz Osoby Niewidomej"- realizowanego przez Fundację Wygrajmy Razem. Tolerancja, akceptacja, wrażliwość i mądra pomoc - te określenia nie są już dla uczniów klas I-III obce. 

123