Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

 12 - 16 września 2022r.


Od 12 do 16 września odbędzie się w naszej szkole akcja w związku z obchodami „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych”. Ma ona na celu przekazanie informacji w zakresie chorób zakaźnych - czyli przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. W ramach akcji w szkole zostaną upowszechnione materiały propagujące korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki, w tym zachowania zasad higieny indywidualnej oraz bezpieczeństwa sanitarnego w grupie. 

Materiały zostały opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze wsparciem Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz  organizacji pozarządowych i są dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/tydzien-dla-profilaktyki-chorob-zakaznych