kont. e-mail - wypełnij form. pocztowy | nasz profil facebook

banner podstron

  REKRUTACJA 2024/2025drawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

with us 1 

 Kopia DNI

 

 

 

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE  

LINK DO  PROGRAMU REKRUTACYJNEGO 

 KONTAKT Z TRENERAMI

Piłka siatkowa dziewcząt   604 645 457


Koszykówka chłopców  600 477 143


Lekka atletyka 791 768 661


Pływanie  531 059 266

sport1

 

 
KLASY I SPORTOWE
OFERTA EDUKACYJNA:

DYSCYPLINY: 


I PŁYWANIE 

I LEKKA ATLETYKA

I KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW

I PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
Rekrutacja do klas pierwszych odbywać się będzie w elektronicznym systemie naborowym. Wniosek należy dostarczyć do szkoły w terminie:
13.05.2024 r.-29.05.2024 r. do godz. 15.00
Podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:
 1. osobiście, w sekretariacie uczniowskim, w godzinach od 8.00 do 15.00;
 2. elektronicznie za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym.

 

DO KLASY SPORTOWEJ NA PIERWSZYM ETAPIE
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO BRANE BĘDĄ POD UWAGĘ WYNIKI
OBOWIĄZKOWYCH 
PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


Kandydat do oddziału sportowego powinien posiadać stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 

 

 

 

od 13 maja 2024 r.
do 29 maja 2024 r.
do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

Orzeczenie lekarza

Deklaracja wyboru rozszerzenia

Wniosek o przyjęcie do Internatu

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KRYTERIA DODATKOWE

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotym wychowywaniu 

 

I TERMIN:
04.06.2024 r.  godz. 16.00
(piłka siatkowa dziewcząt, pływanie)

05.06.2024 r.  godz. 17.00
(koszykówka chłopców, lekka atletyka)


II TERMIN:* 19.06.2024 r. godz. 17.00
*dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

Zgoda na przystąpienie do prób sprawności
 

 

od 21 czerwca 2024 r.
do 05 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

 

I TERMIN: 12.06.2024 r. godz. 12.00
II TERMIN: 04.07.2024 r. godz. 12.00

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

 

do 11.07.2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach (w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności) lub potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta wskazanych w oświadczeniach).

 

12.07.2024 r. do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 12 lipca 2024 r.
do 18 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Deklaracje religia, etyka

Rezygnacja z uczęszczania na WDŻ

Deklaracja dziennik elektroniczny

Zgoda na wykonywanie zabiegów fizjoterap.

 

19 lipca 2024 r.
do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Klasa Dyscyplina Przedmioty rozszerzone** Planowane przedmioty uzupełniające Obowiązkowe przedmioty edukacyjne z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
I LS

Piłka siatkowa dziewcząt

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub
  język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy teorii literatury,
 • elementy kultury i literatury krajów anglojęzycznych,
 • elementy ekologii i biotechnologii
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia lub geografia,
 • wychowanie fizyczne

Koszykówka chłopców

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub
  język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy teorii literatury,
 • elementy kultury i literatury krajów anglojęzycznych,
 • elementy ekologii i biotechnologii
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia lub geografia,
 • wychowanie fizyczne

I LA

 

 

 

 

 

 

I LP

 

 

 

 

 

 

Lekka atletyka

 

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub
  język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy teorii literatury,
 • elementy kultury i literatury krajów anglojęzycznych,
 • elementy ekologii i biotechnologii
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia lub geografia,
 • wychowanie fizyczne

Pływanie

 • biologia lub geografia,
 • język angielski lub
  język niemiecki*
 • modelowanie matematyczne,
 • elementy teorii literatury,
 • elementy kultury i literatury krajów anglojęzycznych,
 • elementy ekologii i biotechnologii
 • język polski,
 • matematyka,
 • biologia lub geografia,
 • wychowanie fizyczne
Języki obce nowożytne: język angielski, język niemiecki*  *zgodnie z językiem wiodącym na poprzednim etapie edukacyjnym
Rozszerzenia **W przypadku małej ilości chętnych kandydat zobowiązany jest  dokonać zmiany rozszerzenia