I do tego Was szczególnie właśnie zachęcamy: podejmujcie działania, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać, ani w takim stopniu jak dotąd, zużywać i niszczyć środowiska.

Inicjujcie sprzątania tam, gdzie należy posprzątać, ale także wyszukujcie zanieczyszczone miejsca i zgłaszajcie ich lokalizacje do swoich urzędów gmin.

Równie ważna jak nie śmiecenie i sprzątanie jest zmiana - tak naszych indywidualnych nawyków, jak też zmiana procedur w instytucjach i firmach na przyjaźniejsze środowisku (np. rezygnacja z jednorazowych plastików).
Zachęcamy Was zatem do promowania nie śmiecenia (np. może promocja wielorazowych produktów?), do sprzątania cennych przyrodniczo i kulturowo terenów publicznych, do akcji promujących segregację odpadów.

Ten rok to także szczególny  Rok 25-lecia Fundacji Nasza Ziemia. Ta fundacja co roku organizuje akcje w całym kraju, dając nam przykład dobrego działania, mobilizację do udziału w akcji i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

Przekazujemy wam przesłanie tegorocznej akcji od organizatora krajowego Fundacji Nasza Ziemia.

Klub 4H – M. Czapla, A. Piwowar, E. Mazurek