VIII Adrawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

Poniedziałek
calendar 23684 960 720
Wtorek
calendar 23684 960 720
Środa
calendar 23684 960 720
0  -------------------- 0  -------------------- 0  --------------------
1 Zajęcia rozwijające
1  Edukacja dla bezpieczeństwa 1  Język polski
2  Zajęcia z wychowawcą 2  Biologia
2  Język polski
3  Język polski
3 Historia
3  Informatyka
4 Geografia
4  Matematyka
4  Matematyka
5  Religia 5 Język niemiecki
5  Matematyka
6  Fizyka 6  Język angielski 6  Chemia
7  Wychowanie fizyczne 7  Wychowanie fizyczne (basen) 7  Wychowanie fizyczne
8  --------------------  8  -------------------- 8  --------------------
9  --------------------  9  --------------------  9  -------------------- 
10  --------------------  10  --------------------  10  -------------------- 
Czwartek
calendar 23684 960 720
Piątek
calendar 23684 960 720
   
 0  -------------------- 0  --------------------    
 1  Fizyka
1  Zajęcia rozwijające
   
 2  Język polski
2  Język angielski
   
 3  Matematyka
3  Historia
   
 4  Język niemiecki
4  Chemia
   
 5  Wiedza o społeczeństwie
5  Wychowanie fizyczne
   
 6  Religia
6  Wiedza o społeczeństwie    
 7  Język angielski
7  Język polski    
 8  -------------------- 8  --------------------    
 9  -------------------- 9  --------------------    
10  -------------------- 10  --------------------    

Drukuj   E-mail