I PLLdrawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

Poniedziałek
calendar 23684 960 720
Wtorek
calendar 23684 960 720
Środa
calendar 23684 960 720
0  Zajęcia sportowe 0  Zajęcia sportowe 0  Zajęcia sportowe
1  Zajęcia sportowe 1  Zajęcia sportowe 1  Zajęcia sportowe
2  Informatyka 2  Wychowanie fizyczne (basen) 2  Historia
3  Język angielski 3  Język angielski 3  Matematyka
4  Matematyka 4  Język angielski 4  Wychowanie fizyczne
5  Język polski 5  Wiedza o społeczeństwie 5  Język polski
6  Biologia 6  Biologia (r.)/Geografia (r.) 6  Edukacja dla bezpieczeństwa
7  Język niemiecki 7  Geografia 7  Zajęcia z wchowawcą
8  --------------------  8  Chemia 8  -------------------- 
9  --------------------  9  --------------------  9  -------------------- 
10  --------------------  10  --------------------  10  -------------------- 
Czwartek
calendar 23684 960 720
Piątek
calendar 23684 960 720
   
 0  Zajęcia sportowe 0  Zajęcia sportowe    
 1  Zajęcia spotowe 1  Zajęcia sportowe    
 2  Muzyka 2  Religia    
 3  Fizyka 3  Język angielski    
 4  Język angielski 4  Matematyka    
 5  Wychowanie fizyczne 5  Biologia (r.)/Geografia (r.)    
 6  Język niemiecki 6  Język polski    
 7  Religia 7  Historia    
 8  Język polski 8  --------------------    
 9  -------------------- 9  --------------------    
10  -------------------- 10  --------------------    

Drukuj