REKRUTACJA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPORTOWE

Obowiązkowe próby sprawności fizycznej

 

Przypominamy wszystkim kandydatom do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Sportowego o obowiązkowych próbach sprawności fizycznej, które odbędą się według poniższego harmonogramu.

Przed próbami należy dostarczyć zgodę na przystapienie do prób, podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna oraz orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki w szkole sportowej jeżeli nie zostały złożone z wnioskiem o przyjęcie do szkoły. W dniu prób sprawności fizycznej kandydat musi posiadać strój sportowy, zgodny z wybraną dyscypliną.

Kandydaci rekrutujący się do kilku oddziałów sportowych, przystępują do prób z każdej dyscypliny.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (32) 262 69 68.

I LEKKA ATLETYKA - 30.05.2023 r. godz. 16.00

I PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT - 30.05.2023 r. godz. 16.00

I PŁYWANIE Z RATOWNICTWEM WODNYM  - 30.05.2023 r. godz. 16.00

I KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW- 31.05.2023 r. godz. 16.30

 

dolferie