REKRUTACJA 2023/2024
KLASY IV, VI SPORTOWE
drawing pin 147814 960 720drawing pin 147814 960 720

 

sport1

 
 
  

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE  

animacja

 

 

KLASY IV

plywakI PŁYWANIE

I  LEKKA ATLETYKAlekka atletyka
KLASY VI

siatkowkaI PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT

I KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓWkoszyykowka

 

DO KLASY SPORTOWEJ NA PIERWSZYM ETAPIE
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGOexclamation point 1421016 960 720 BRANE BĘDĄ POD UWAGĘ WYNIKI
OBOWIĄZKOWYCH 
PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ


Kandydat do oddziału sportowego powinien posiadać stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 
I  TERMIN: 22.03.2023 r. godz. 16.00 
II TERMIN: 24.03.2023 r. godz. 16.00
 Zgłoszenie na próby sprawności fizycznej klasy IV   
 Zgłoszenie na próby sprawności fizycznej klasy VI 

 

 

 

od 27.02.2023 r.
do 20.03.2023 r.
do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 27.02.2023 r.
do 21.03.2023 r.
do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały sportowe i dokumnetów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

I TERMIN: 22.03.2023 r. godz. 16.00
II TERMIN: 24.03.2023 r. godz. 16.00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

 

27.03.2023 r.
godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy osób, które uzyskały pozytywny wynik prób sprawności fizycznej

 

28.03.2023 r.
godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 28.03.2023 r.
do 31.03.2023 r.
do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

03.04.2023 r.
godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 
Podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w wyznaczonym terminie w sekretariacie uczniowskim w godzinach 08.00-15.00

 

 
 

Programy szkolenia zatwierdzone przez Ministra Sportu i Turystyki
Polski Związek Koszykówki