Akcja Sprzątanie świata - 2019
"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

Tegoroczna akcja Fundacji „Nasza Ziemia” miała na celu nie tylko sprzątanie miejsc cennych przyrodniczo i kulturowo, ale głównie zwrócenie uwagi na ilość wytwarzanych przez człowieka śmieci. Takie akcje powinny kształtować w nas dobre nawyki rezygnacji z jednorazowych plastików, wielokrotnego wykorzystywania różnych opakowań.sprzatanie swiata

Przykład dobrego działania dała nam młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 33. Klasy V P, VII A, VII B oraz panie Anna Dębska, Małgorzata Cyba i Anna Kopczyńska uczestniczyły w zbiórce odpadów wokół plaży na Pogorii III, gdzie wszyscy chętnie spędzamy czas wolny.

Klasy VII SK i VIII SK z panią Wioletą Latos i opiekunkami Klubu 4H wraz z członkami dąbrowskiego Koła Wędkarskiego zadbały o tereny wokół zbiornika wodnego w Łośniu. Dobra praca została nagrodzona ogniskiem i smacznymi kiełbaskami.

Dziękujemy wam za zaangażowanie i wysiłek.

                                               Klub 4H – Małgorzata Czapla, Anna Piwowar, Ewa Mazurek.