exclamation point 1421016 960 720Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie!

 

Jeżeli Państwa dziecko posiada orzeczenie lub opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną prosimy o dostarczenie ich na spotkanie w dniu 28.08.2019 r. w celu prawidłowej organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. zajęć Korekcyjno-kompensacyjnych, Logopedycznych, Rewalidacyjnych).