OBOWIĄZKOWE PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJexclamation point 1421016 960 720


Przypominamy wszystkim kandydatom do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Sportowego o obowiązkowych próbach sprawności fizycznej, które odbędą się 10.06.2022r. (piątek) według harmonogramu:

 
 • Pływanie - 16.30, wejście od strony BASENU
 • Lekka Atletyka - 16.30, wejście od stadionu, 
 • Kulturystyka, Fitness, Trójbój siłowy - 16.30, wejście główne do szkoły, 
 • Koszykówka chłopców - zgodnie z ustaleniami telefonicznymi
  I tura 12.00-14.00, wejście od stadionu
  II tura 18.00-20.00, wejście od stadionu

 • Siatkówka dziewcząt - zgodnie z ustaleniami telefonicznymi
  I tura 14.00-16.00, wejście od stadionu
  II tura 16.00-18.00, wejście od stadionu

Przypominamy, że przed próbami należy dostarczyć zgodę na przystapienie do prób, podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna oraz orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki w klasie, jeżeli nie zostały złożone z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.

Kandydaci rekrutujący się do kilku oddziałów sportowych, przystępują do prób z każdej dyscypliny.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (32) 262 69 68.