Konkurs plastyczno-techniczny pngguru.com33
„Stroik z jesiennych darów”


Zapraszamy uczniów Naszej szkoły do udziału w konkursie plastyczno-technicznym „Stroik z jesiennych darów”. Jesień to wyjątkowo piękna pora roku. Jej dary dają nieograniczone możliwości naszej wyobraźni. Zadanie konkursowe dla uczniów klas I-III oraz IV- VIII SP. i Liceum polega na wykonaniu ciekawej pracy plastyczno – przestrzennej z wykorzystaniem bogactw jesieni.


Warunki udziału w konkursie:

  • Prace wykonane tylko indywidualnie.
  • Do sporządzenia eksponatów konkursowych należy zastosować głównie materiały naturalne (np. szyszki, suszone owoce bądź kwiaty, rośliny, sznurek, gałązki itp.).
  • Stroik/ozdoba mogą być przygotowane dowolną techniką oraz posiadać wielkość i kształt wedle uznania.
  • Do pracy należy przymocować metryczkę z informacją: imię i nazwisko ucznia, klasa.
  • Prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły.
  • Kompozycje należy składać do 20 października 2020 r. do p. Anny Dębskiej (sala C 2.14) lub p.Moniki Wielińskiej (sala A 3.14). Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 27 października 2020 r.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz organizatora oraz oznaczają zgodę na ich prezentację na stronie internetowej ZSS. Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi!

Kryteria oceny pracy konkursowej: oryginalność, estetyka wykonania, wykorzystanie materiałów naturalnych, wkład pracy, samodzielność wykonania.