Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce
exclamation point 1421016 960 720
 

 

 

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny skierowali 31 sierpnia list do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Załącznikiem do listu są wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z pojazdów transportu zbiorowego.

 

adobe 24943 1280
 
 adobe 24943 1280