Członkowie naszego klubu 4H  uczestniczyli w części warsztatowej. Uczniów rozdzielono na 5 grup. Każda z nich brała udział w pięciu warsztatach, zmiana grup na warsztatach odbywała się co 30 minut. Podczas warsztatów uczestnicy mogli się dowiedzieć oraz zobaczyć jakie organizmy żyją w glebie, jak wykorzystują glebę do budowania swoich nor lub gniazd. Jak określić uziarnienie gleby, zmierzyć pH czy wilgotność gleby. Mieli również okazję do zwiedzenia Muzeum Gleb, gdzie zobaczyli gleby z różnych miejsc w Europie

Obchody zostały objęte patronatem honorowym przez prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Patronat medialny sprawował portal TOPagrar Polska.

W następnym tygodniu inni członkowie Klubu 4H wraz z zespołem wokalnym A’vista wzięli udział w wizycie charytatywnej w Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Tradycyjnie uczniowie i opiekunowie przybyli ze słodkim poczęstunkiem i kartkami świątecznymi, a wszystko przygotowane było wcześniej  własnymi rękami. Żywą choinkę dostarczyło Nadleśnictwo Siewierz, które w ten sposób pomaga nam wziąć udział kolejny raz w ogólnopolskiej akcji „Choinki Nadziei”.

Już 14 raz byliśmy z wizytą u „naszych” babć i dziadków, aby podarować im trochę radości i nadziei. Uśmiech na ich twarzy  jest dla nas największą nagrodą. Dla młodych ludzi  to wspaniała lekcja empatii, życzliwego spojrzenia na starość oraz zadumy nad kolejami losu człowieka.

Dziękujemy za zaangażowanie i wrażliwość uczniom klas Szkoły Podstawowej nr 33 – V L, V A, V P, VI A , VI C, VII B, VII SK oraz Liceum Sportowego z klasy  I LL.

                                   

                                            Klub 4H – Małgorzata Czapla, Ewa Mazurek, Anna Piwowar

Zespół A’vista –  Małgorzata Borkowska